Vårdcentraler påverkas av den ekonomiska krisen i regionen


– Vårt mål är att kunna behålla öppet på våra vårdcentraler. Samtidigt är den ekonomiska situationen för primärvården mycket ansträngd, säger han.

SVT Nyheter Öst har tidigare rapporterat om den tuffa ekonomiska situationen i regionen, där personalkostnaderna måste minska med sex procent. I slutet av oktober beslutade man även att stoppa all nyanställning inom hälso- och sjukvården.

Kan behöva justera utbudet

Johan Nordén menar att Region Östergötland, på grund av de stora besparingarna, kan behöva anpassa utbudet av vårdcentraler.

– Det kan vara möjligt att vi behöver göra vissa anpassningar på grund av ekonomiska brister och brist på vissa resurser.

I Sörmland kan två vårdcentraler eventuellt stänga för att klara av regionens underskott. Regionen förväntas gå back med 1,2 miljarder.

Se och hör mer i klippet.