Venezuela vill öka sitt inflytande i grannländernaGuyana har nu vänt sig till FN:s högsta domstol i en historisk tvist med Venezuela över kontrollen av en stor del av landets territorium. Konflikten har skärpts av upptäckten av betydande oljeresurser i området. President Nicolás Maduro planerar en folkomröstning för att göra anspråk på Guayana Esequiba, vilket Guyana ser som en annektering av deras territorium. Tvisten har sina rötter i kolonialtiden och har återupplivats av oljefyndigheterna utanför Guayana Esequiba. Maduro har skrivit till FN:s generalsekreterare i ett försök att minska spänningarna.