Besök på al-Shifa-sjukhuset


Uppdaterad 01.44 | Publicerad 01.34

En satellitbild av al-Shifa-sjukhuset i Gaza och dess närområde taget den 11 november.


Israels militär (IDF) uppger att dess styrkor har gått in på al-Shifa-sjukhuset i Gaza.

Armén har tidigare omringat sjukhuset som en del av markoffensiven mot Hamas. Israeliska myndigheter hävdar att Hamas har en kommandocentral och lagrar vapen under sjukhuset. Tidigare har Israel avstått från att gå in i sjukhuset på grund av att där finns många civila som antingen får vård eller har sökt skydd i byggnaden.

Men tidigt på onsdagen uppger Israels militär att man genomför en ”precist inriktad operation mot Hamas i ett specifikt område” på sjukhuset.

Militären gav inga ytterligare detaljer men uppgav att åtgärder vidtas för att undvika att civila kommer till skada.

IDF säger i ett uttalande att man de senaste veckorna, upprepade gånger, har varnat för att Hamas användning av sjukhuset för militära syften äventyrar dess skyddade status enligt internationell lagstiftning.

”I går kommunicerade IDF återigen till relevanta myndigheter i Gaza att all militär aktivitet inom sjukhusområdet måste upphöra inom tolv timmar. Tyvärr gjorde den inte det”, säger IDF i ett uttalande.

Hamas har förnekat att de använder sjukhuset som skydd.