Högre kostnader för att besöka tandläkaren i Västmanland


  • Allmäntandläkare, tidsdebitering/tim (Övriga åtgärder)

2 483 kronor höjs till  2 575 kronor

  • Tandhygienist, tidsdebitering (Övriga åtgärder)

1 241 kronor höjs till 1 287 kronor

  • Specialisttandläkare, tidsdebitering (Övriga åtgärder)

2 980 kronor höjs till 3 090 kronor

  • Implantat, per styck, tilläggsåtgärd

3 475 kronor höjs till 3 604 kronor

  • Sent återbud/uteblivande hos tandhygienist

347 kronor höjs till 360 kronor

  • Snarkskena utförd av allmäntandläkare

8 692 kronor höjs till 9 014 kronor

  • Snarkskena utförd av specialisttandläkare

10 430 kronor höjs till 10 816 kronor

  • Apnéskena utförd av allmäntandläkare

0 kronor höjs till 9 650 kronor

  • Apnéskena utförd av specialisttandläkare

0 kronor höjs till 11 129 kronor