Integrationstest för nyanlända inför bidrag


Regeringen vill se bättre kunskaper om det svenska samhället och svenska värderingar bland invandrare. Arkivbild.


Regeringen vill att nyanländas kunskaper om det svenska samhället och svenska värderingar ska testas – och vid underkänt kan bidrag och andra ersättningar dras in. Det rapporterar DN.

Inom kort tillsätter regeringen en utredning som ska lämna förslag på hur den så kallade Sverigekursen, ett slags obligatorisk samhällsintroduktion för nyanlända, ska utformas. Punkten finns med i Tidöavtalet.

Enligt DN, som läst direktiven, ingår frågor om jämställdhet, rättsstatens principer, yttrandefrihet och barns rättigheter. Utbildningen fullbordas sedan med ett kunskapstest.

– Det här är ju inte bara ett erbjudande, det ska vara ett krav. Det avslutas med ett prov och du ska klara det, säger integrationsminister Johan Pehrson (L) till DN.

Att genomgå kursen ska vara ett villkor för att få ut offentliga ekonomiska ersättningar. Det dröjer dock innan kursen är på plats. ”Någon gång under andra halvan av mandatperioden” är Pehrsons besked.

Rättad: Korrigerar att det bara är nyanlända som omfattas.