Kaos och konflikter i den amerikanska kongressen – våldsamheter, hot och förlöjligandeDen amerikanska kongressen upplevde en kaotisk dag med strider, hot och hån. Den konservative talmannen Mike Johnson räddade till sist situationen, vilket gjorde det möjligt att rösta igenom ett budgetförslag. Denna händelsefulla dag i kongressen visar oron för en möjlig nedstängning av den federala statsapparaten och ger en bild av det nuvarande politiska klimatet i USA.