WHO arbetar för att bekämpa ensamhetWHO bildar kommission för att bekämpa ofrivillig ensamhet
WHO har erkänt ofrivillig ensamhet och social isolering som ett allvarligt folkhälsoproblem och har bildat en global kommission för att ta itu med detta. En av de största orsakerna till fysisk och psykisk ohälsa är ensamhet, vilket kan leda till flera hälsoproblem som stroke, ångest, demens, depression och självmord.

Världshälsoorganisationens generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, betonar vikten av starka sociala kopplingar för att undvika de negativa effekterna av ensamhet. Sverige har också engagerat sig i detta ämne, med socialminister Jakob Forssmed som en av elva kommissionärer för att representera Europa.

Under de två första åren kommer kommissionen att fokusera på att skapa en global handlingsplan för att mäta ensamhet och social isolering samt att sprida kunskap om lösningar. En färsk stor studie visar att ensamhet kan öka risken för att dö i förtid med 40 procent för personer som saknar regelbundna besök av vänner eller familj.

Kommissionen kommer att ha stöd av en expertgrupp och ett sekretariat på WHO:s huvudkontor i Genève, Schweiz. Dess arbete förväntas pågå till januari 2027 och det första mötet är planerat att äga rum i december i år. Planerna inkluderar att skapa ett globalt index för mätning av ensamhet och social isolering samt att öka medvetenheten genom att sprida kunskap om evidensbaserade lösningar och genom att producera en dokumentär om problemet.