Kina och USA återtar militär kontakt


USA:s president Joe Biden meddelade i en presskonferens att de är tillbaka på direkt och öppen kommunikation med Kinas Xi Jinping efter deras möte.

Efter att Peking bröt banden med USA i augusti 2022 har länderna gradvis återställt kommunikationen, särskilt efter att dåvarande talman Nancy Pelosi besökte Taiwan.

Under mötet kom ledarna överens om att stävja flödet av läkemedlet fentanyl och att samarbeta kring artificiell intelligens.

Biden beskrev samtalen med Xi som konstruktiva och produktiva.

”Väck inte problem”

Xi Jinping uppmanade också USA att respektera Kina i politiskt hänseende och att undvika att skapa problem eller överskrida gränser.

Xi sa, enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina, att båda länder bör förstå varandras principer och hantera skillnader på ett lugnt sätt.