Socialtjänsten vägrar att bevilja hemlösa en tillfällig bostad – överskott av bostäder


Stockholms stad planerar att öka antalet sociala lägenheter inför 2024 för att hjälpa personer som inte kan skaffa egna bostadskontrakt. Danijela, som tidigare berättats om, beviljades en försökslägenhet genom Bostad först.

När någon får en försökslägenhet, räknas personen inte längre som hemlös enligt Stockholms stads statistik, eftersom syftet med Bostad först är att personen ska kunna ta över ett förstahandskontrakt.

Trots att Danijela och andra hemlösa försvinner ur statistiken, kvarstår de som bostadslösa enligt en granskning av SVT Nyheter Stockholm.

Få personer får förstahandskontrakt

Bostad först ger inte nödvändigtvis personer möjligheten att få förstahandskontrakt, trots att det anses vara en framgångsrik modell.

Endast 27 personer bland de utsatta som fått försökslägenhet genom Bostad först har fått förstahandskontrakt sedan 2017, trots att bostadsbolagen erbjudit 263 försökslägenheter under samma period.

Lägenheter återgår till bostadskön

En tredjedel av de sociala bostäderna som var avsedda för särskilt utsatta personer i Stockholms stad användes inte av socialtjänsten under 2021, utan återgick istället till bostadskön.

”Antalet lägenheter som efterfrågas av förvaltningarna motsvarar antalet personer som uppfyller kriterierna”, skriver Sofia Ferrer, enhetschef i Hägersten-Älvsjö, i ett mejl.

Hon förklarar att de kriterier som satts upp styr fördelningen och att de är relativt strikta. Hon nämner också att det är en ekonomisk fråga och att nedskärningarna inom socialtjänsten är betydande i Stockholms stad.

Per Sternbeck från förbundet Equal, som hjälper personer att juridiskt strida för sin rätt gentemot socialtjänsten, kommenterar att den sociala nedrustningen är så pass kraftig att de måste kämpa för allt.

Ansvariga chefer vägrar medverka i intervjuer med SVT.