Stockholms dystert rekord av vapenattacker


Fram till och med oktober i år beslagtogs 340 illegala vapen i Stockholmsområdet. Vapnen på bilden är beslagtagna av Tullverket ett tidigare år. Arkivbild.


Antalet beslagtagna vapen i Stockholmsområdet skjuter i höjden. Under de senaste tio åren har det aldrig tagits fler illegala vapen i beslag än vad det har gjorts i år.

De första tio månaderna beslagtogs 340 illegala skjutvapen i polisregion Stockholm. Genomsnittet för åren 2017–2019 var 280 och snittsiffran för 2020–2022 hamnade på 300, enligt en rapport från polisen.

Att flera vapen beslagtas tolkas dels som ett resultat av ökade polisinsatser, dels att de kriminella beväpnar sig i allt högre utsträckning.

Hur många illegala vapen som är i omlopp i Stockholmsområdet är svårt att säga. Enligt polisens beräkningar rör det sig om mellan 2 000 och 6 000.

”Analyser i rapporten visar också tydligt att det är av stor vikt att göra många beslag av de illegala vapnen för att minska antalet skjutningar, inte minst på lokal nivå och kortare sikt. Många vapen återvänds annars vid flera skjutningar och av olika personer, därför är även enskilda beslag mycket viktiga”, säger Sven Granath, kriminolog vid polisregion Stockholm, i en kommentar.

Analyser av tidigare års beslag visar att semiautomatiska fabriksbyggda pistoler är de vanligaste att tas i beslag. Men andelen ombyggda start- och gaspistoler som har förändrats för att kunna skjuta skarp ammunition har ökat.