Taxan höjs vid nyår inför införandet av nya sopkärl till sommaren i Smedjebacken


Anledningen till att de nya sopkärlen ska placeras ut är för att effektivisera avfallssorteringen och gynna miljön. Enligt Andreas Boström, ordförande för WBAB, behöver Smedjebacken ta ansvar för sin avfallshantering och följa exemplet från andra kommuner som redan har en bättre sortering.

Tre nya sopbilar

Att höja taxan redan vid årsskiftet beror på behovet av att finansiera den nya hanteringen, inklusive inköp av tre nya bilar enligt Boström.