Vulkanutbrottet på Island: Grindavik hotas av expertenEn stad hotas av förstöring, en hamn täckt av lava och ett kraftverk som riskerar att fallera – det är det katastrofala scenario som hotar Island när ett nytt vulkanutbrott närmar sig. Vulkanologen Valentin Troll varnar för konsekvenserna av ett utbrott från den aktiva vulkanen Fagradalsfjall på Reykjaneshalvön, som har varit allt mer aktiv den senaste tiden.

Efter tre mindre utbrott under de senaste två åren är risken nu stor för ett fjärde utbrott. Detta kan leda till förstörelse av staden Grindavík, som redan har evakuerats, samt en förstörd hamn och ekonomiska konsekvenser för fiskarna i området. Dessutom hotas kraftverket Svartsengi, som förser Islands största flygplats Keflavík med ström, och den populära turistmålet Blå lagunen kan bli helt förstört om den fylls med lava.

Valentin Troll menar att det värsta tänkbara scenariot är om alla dessa platser påverkas av utbrottet samtidigt, men att det är osäkert hur mycket skada ett eventuellt utbrott kommer att orsaka.

Vulkanutbrottet kan också påverka flygtrafiken, även om det inte förväntas få samma omfattning som det nu beryktade utbrottet från Eyjafjallajökull 2010.

För närvarande återstår det bara att avvakt vilka konsekvenser ett eventuellt utbrott kommer att få.