Arbetaren distraheras och orsakar allvarlig olycka