Fyra frågor om Patrick Sommerlaths berättelseHur Patrick Sommerlath lyckades undvika att bli delgiven misstanke om sexköp är föremål för olika tolkningar i en tvist mellan honom och polisen. Sommerlath hävdar att han samarbetade med polisen hela tiden och att han hållit sig till sanningen. Polisen å sin sida menar att de försökt nå honom utan framgång och att det finns flera detaljer som tyder på att han medvetet undvikit att bli delgiven misstanke. Det är svårt att avgöra vem som talar sanning men tingsrätten avslog polisens begäran om husrannsakan då vissa omständigheter tydde på att Sommerlath ”kan befinna sig i sin bostad”, medan andra omständigheter ”talar däremot”. Slutligen förnekar Patrick Sommerlath kategoriskt att han skulle ha köpt sexuella tjänster, och säger att hela historien är absurd.