Lavinteknikerns varning: Var försiktig med svaga lager som kan orsaka laviner utanför pisterna i Åre