Många ukrainska män vill fly från krigetUkrainska män flyr landet i stor skala för att undvika att delta i kriget. Ungefär 20 000 män har olagligt tagit sig över gränsen till länder som Rumänien, Moldavien, Polen, Ungern, och Slovakien sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Många har smugit sig över gränsen eller simmat över farliga floder, medan andra har försökt att använda sig av falska sjukdomar för att undvika att bli inkallade till kriget.

Källor från ukrainska myndigheter har bekräftat att över 21 000 män har försök att lämna landet, vilket visar att det är en utbredd företeelse. Enligt överstelöjtnant Jörgen Elfving, finns det flera anledningar till att män vill fly landet för att undvika att bli inkallade till kriget, inklusive oron för att bli dödad eller sårad och familj- och studieskäl.

Även om det har varit ont om officiell information från Ukraina om fallet, verkar det som att ledningen ser det som ett problem. Denna situation kan påverka den ukrainska motståndsviljan i framtiden, med faktorer som omvärldens stöd till Ukraina och det militära framgångarna påverkande hur många som fortsätter att försöka lämna landet. Men samtidigt kan också en positiv utveckling i kriget leda till att färre män försöker fly landet.