MP fortsätter med två språkrör


Miljöpartiets avgående språkrör Per Bolund och Märta Stenevi, som söker förnyat mandat. Arkivbild.


Miljöpartiet ska behålla modellen med två språkrör, vilket beslutades på partiets kongress som pågår i Örebro i helgen.

Frågan har varit hett omdebatterad inför kongressen. Så pass att partiet behövde hålla en rådgivande omröstning inför för att sondera terrängen.

Resultatet då blev 136–114 med vinst för de som vill behålla två språkrör.

På kongressen blev resultatet mycket likt: 142–112.

Det hade krävts två tredjedelars majoritet av ombuden för att få till en ändring av modellen på denna kongress.

Flera tunga företrädare för partiet, däribland den tidigare miljöministern Karolina Skog, tidigare riksdagsledamoten Lorentz Tovatt och ungdomsförbundet Grön ungdom, vill att MP går över till ett språkrör.

– Det handlar om en tydlighet gentemot väljarna. Två språkrör leder inte till dubbelt medieutrymme utan till delat medieutrymme, säger Grön ungdoms ena språkrör Rebecka Forsberg.

De ser det som en kommunikationsfråga. Partiet behöver bli tydligare mot väljarna och medierna och kommunicera med en röst, bokstavligt talat.

Men flera medlemmar argumenterade för att språkrörsmodellen ska behållas.

– Två språkrör har ett signalvärde, det är ett jämställt och delat ledarskap, säger Marie Åkesdotter, gruppledare för MP i Tyresö.

Lisskulla Zayane, gruppledare i kommunfullmäktige i Nacka, tycker att den nuvarande modellen är självklar.

– Det är få som känner till vad partiernas partiledare heter. Men oftast vet folk att det finns ett parti med två språkrör,
och det måste vi värna om.

Under lördagen ska partiet också välja nytt manligt språkrör efter avgående Per Bolund.