Öka konflikten med SD genom att ställa hårdare krav inom LArtikeln handlar om landsmötet i Liberalerna som hålls i Linköping under helgen. Under mötet debatteras frågor såsom slöjförbud, narkotikapolitik och vem som ska leda L i det kommande Europaparlamentsvalet. En viktig fråga är partiets förhållande till Sverigedemokraterna, där vissa medlemmar kräver högre krav i samarbetet. Partiet befinner sig i en limbo i opinionen, och partiledaren Johan Pehrson ser samarbete med Sverigedemokraterna som rimligt för att kunna förverkliga den egna politiken. En motion kräver att Liberalerna går till val som ett självständigt parti 2026. Partistyrelsen har givit sitt stöd till motionen, men det finns fortfarande interna slitningar kring hur L ska förhålla sig till SD. Det pågår även en utredning angående undantag för personal i vård, skola och socialtjänst i relation till ”angiverilagarna”, där ingen vill ställa ultimatum. Jan Jönsson anser att partiet efter landsmötet kommer att vara tvunget att vara mer bestämt i sakpolitiska förhandlingar. Johan Pehrson tycker att samarbetet med SD går bra, men Jan Jönsson anser att det borde vara mer gnissel och konflikter mellan partierna.