Branden i en villa i Karlstad misstänks vara anlagd