– Gaza drabbad av 70 000 akuta luftvägsinfektioner – Omfattande luftvägsinfektioner i Gaza – 70 000 fall – Katastrofalt högt antal luftvägsinfektioner i Gaza: 70 000 fallWHO larmar om snabb smittspridning och brist på bränsle i Gaza Enligt WHO har över 70 000 fall av akuta luftvägsinfektioner och 44 000 fall av diarré rapporterats i Gaza. Den snabba smittspridningen orsakas delvis av bristen på bränsle, vilket leder till att avsaltningen av dricksvattnet inte fungerar och att sophämtningen har stannat av. Kommunikationen är fortfarande nedsläckt i Gaza, och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar säger att bränsle och mat, vatten och humanitärt bistånd används som krigsvapen. Under fredagen meddelade israeliska företrädare att begränsade mängder dieselbränsle kommer att tillåtas in i Gaza för att stödja vatten- och avloppsinfrastrukturen.