Kartläggning av sexuell exploatering av unga i Kungsbacka


För att uppmärksamma ungas sårbarhet på nätet arrangerar kommunen en fokusvecka med olika aktiviteter på Kungsbacka live.

Under veckan kommer personer från kvinnojouren, vårdcentralen och föreläsare att vara på plats.

Mer om kartläggningen av den sexuella exploateringen kan du se i klippet ovan.