Miljöpartiet omprövar synen på kärnkraftenMiljöpartiet har beslutat att inte längre driva politiken för att avveckla kärnkraften. Trots detta är kärnkraftsmotståndet inom partiet fortfarande starkt. Daniel Helldén, det nya språkröret, säger att det inte ska bli ny kärnkraft i Sverige.

Grön ungdom hade tidigare kampanjat för att partiet skulle ompröva sitt motstånd mot befintlig kärnkraft. Partistyrelsen avslog dock denna motion och istället kom med ett eget ändringsförslag. Det innebär att partiet inte ska verka för att politiskt besluta nedstängningen av befintliga reaktorer, utan istället låta marknaden fasa ut kärnkraften.

Grön ungdoms språkrör Leon Mc Manus ser beslutet som en vinst men påpekar att deras ståndpunkt om att vara emot kärnkraft fortfarande gäller. Däremot menar han att deras förslag har fultolkats inom partiet.

Nya språkröret Daniel Helldén säger att det inte ska bli ny kärnkraft, samtidigt som partiet inte tycks vara eniga om deras ståndpunkt i regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna, som nyligen meddelade att de är för att tillåta fler kärnkraftsreaktorer.

Märta Stenevi konstaterar att kärnkraft inte är en väg framåt men kan inte svara på frågan om partiet kan sitta i en regering som säger ja till ny kärnkraft i nuläget. Hon betonar att kärnkraften inte är en väg framåt och kritiserar Tidöregeringen för att ha gjort det till ett politiskt självändamål.