Opererad av misstag: Patient i Västerbotten hade redan borttagen gallblåsa


En patient sökte akutmottagning i länet på grund av buksmärtor, men på grund av demens och minnessvårigheter hade personen svårt att berätta om sin sjukdomshistorik.

Beslut från kirurg

Sjukvårdspersonalen misstänkte att patienten led av inflammation i gallblåsan och gallsten i en av gallgångarna. En kirurg beslutade att gallblåsan skulle opereras bort.

Under operationen användes kameraassisterad titthålskirurgi för att undersöka buken, men ingen gallblåsa hittades. I stället upptäcktes en misstänkt cysta på levern och operationen avslutades.

Var bortopererad – 70 år tidigare

Genom äldre journalanteckningar kunde man konstatera att gallblåsan hade opererats bort nästan 70 år tidigare. Trots tillgängliga journalanteckningar som personalen tog del av innan ingreppet hade man missat detta faktum.

Efter operationen mådde patienten relativt bra och kunde skrivas ut från sjukhuset.