Problem i tunneln: Ett oväntat knak stoppade borrningenEtt skrämmande ljud ledde till att räddningspersonal var tvungen att avbryta sina försök att nå ett 40-tal vägarbetare som befann sig på en plats där det skedde en olycka. De knakande ljuden orsakade panik bland arbetarna och personalen var tvungna att sätta sina försök att nå dem på paus tills situationen hade lugnat ner sig.