41 män fast i rasad vägtunnel i 8 dagar – en olycka och en överlevnadsberättelse41 arbetare har varit fast i en kollapsad vägtunnel i Indien i åtta dagar. Räddningsteamet överväger nu en ny strategi, eftersom försöken att borra sig in i rasmassorna har misslyckats. Tunnlens kollaps inträffade efter ett jordskred förra söndagen i delstaten Uttarakhand i norra Indien.

Anhöriga till arbetarna har samlats utanför tunneln och kommunicerar med sina familjemedlemmar via radio. En läkare har rapporterat att vissa av arbetarna lider av kräkningar och yrsel, men att ingen har skadats allvarligt.

Räddningsinsatsen har varit utmanande, med borrar som gått sönder och en ny borrmaskin som fick flygas in. Planen är att borra ett hål och föra in rör för att hjälpa arbetarna att ta sig ut. Hittills har man dock bara lyckats borra sig 24 meter in, trots behovet av ett 60 meter långt hål.

En ny strategi övervägs, där man försöker ta sig in ovanifrån genom att borra en tunnel. Detta är dock riskabelt och tidskrävande, och man uppskattar att det kommer att ta ytterligare fyra eller fem dagar innan man kan evakuera arbetarna.

Under tiden har man fört in mat och medicin genom smala rör till de inspärrade arbetarna, som också hålls i kontakt med sjukvårdspersonal. Det finns brist på solljus i tunneln, så man har även skickat in C-vitamin och antidepressiva läkemedel genom röret.