Adil, 8, dog på Östra Sjukhuset – borde ha varit under övervakningViktiga detaljer försvann från journaler om Adils dödliga fall

Adil föll från en hög höjd på Sjumilaskolan och skadades allvarligt. På sjukhuset uppstod sedan flera missförstånd angående fallet, vilket kan ha påverkat den vård han fick. Han ramlade från ett berg på skolgården och slog huvudet i asfalten. Ambulansen dröjde en timme innan den kom till platsen, och Adil fördes till sjukhuset. Skadorna visade sig vara allvarliga och livet gick inte att rädda.

Många viktiga detaljer förvrängdes i ambulansens och sjukvårdens journaler, vilket innebar att Adil inte fick den specialistvård han behövde. Till exempel ändrade uppgifterna om hur högt han hade fallit flera gånger. Hans mor försökte uppmärksamma personalen på sjukhuset att han hade ramlat från en betydligt högre höjd, vilket ignorerades.

Adil fick hjärtstillestånd och avled senare på sjukhuset. Missförstånden kring fallet har lett till att rektorn för Sjumilaskolan misstänks för vållande till annans död. Sjukhuset menar dock att man agerat korrekt under hela förloppet.