Sida-chef: En ökande fara för lastbilar som plundras av hungriga människorMånga människor i Gaza väntar på mat medan situationen i området blir allt svårare. Samtidigt står hjälparbetare inför en allt mer komplicerad situation, enligt biståndsmyndigheten Sida.

Enligt Jakob Wernerman, chef för humanitärt bistånd på Sida, är behoven av mat, medicin och andra förnödenheter enorma. Israel har hårdare begränsningar i att transportera in förnödenheter, vilket gör situationen allt mer kritisk för de över två miljoner människor som befinner sig i Gaza.

Israel tillåter bara en liten mängd bränsle att passera gränsen från Egypten varje dag vilket inte räcker för att möta behoven. Samtidigt har lastbilar som försöker transportera mat in till Gaza blivit stoppade och plundrade, vilket ökar risken för våldsamheter.

Inte bara i Gaza är situationen allvarlig, även på Västbanken har läget försämrats. Befolkningen där är kraftigt begränsad när det gäller att röra sig utomhus och utsätts för ökade trakasserier från israeliska bosättare.

Wernerman beskriver situationen som fruktansvärd och menar att Västbanken har blivit en ”krutdurk att hålla ögonen på.”