Svänger MP om Natomedlemskapet?Miljöpartiet har tagit ett tydligt positionsbyte när det kommer till dess hållning gentemot Nato. Partiet kommer inte längre att driva på för ett utträde ur alliansen utan accepterar nu ett eventuellt svenskt Natomedlemskap. Rasmus Ling, riksdagsledamot för partiet, anser till och med att partiet borde gå ännu längre och stötta Nato fullt ut med tanke på Sveriges säkerhet och förmågan att försvara sig mot hot.

Trots detta är det inte alla inom partiet som håller med om detta nya ställningstagande. Tidigare språkrör för Miljöpartiet, Lotta Hedström, argumenterar att Nato bygger på en föråldrad syn på världen och att det inte är en organisation som gynnar Sveriges säkerhet. Partiet var tillsammans med Vänsterpartiet de enda partierna som röstade nej till svenskt Natomedlemskap i mars när riksdagen fattade beslut om frågan.

Partistyrelseledamoten och EU-parlamentarikern Pär Holmgren delar inte heller åsikten att Sveriges säkerhet skulle stärkas av ett medlemskap i Nato. Han anser dock att det inte heller nödvändigtvis skulle göra landet mindre säkert, beroende på hur medlemskapet hanteras.

Även om partiledningen nu accepterar ett eventuellt Natomedlemskap finns det fortfarande interna diskussioner och oenigheter inom partiet kring frågan. Nato-ansökningen har redan skickats in och president Recep Tayyip Erdogan har lovat att snabbt skicka den vidare till parlamentet för ratificering.