FN-chefen Guterres föredrar att inte styra GazaFN-chefens avståndstagande från att Gaza skulle bli ett FN-protektorat
FN:s generalsekreterare, António Guterres, gör klart att han inte ser ett FN-protektorat i Gaza som en lösning för framtiden. Istället efterlyser han samarbete mellan arabländer och USA för att lösa konflikten i området.

Guterres betonar att världsorganisationen inte bör få en ansvarig roll för Gaza i form av ett protektorat. Istället fokuserar han på att en ”övergångsperiod” ska leda till en ”tvåstatslösning” för konflikten. Han understryker att detta kräver samarbete och enighet mellan ledande arabländer och USA.

Samtidigt fortsätter FN-chefen att kritisera det höga antalet civila, framförallt barn, som har dödats i konflikten. Han understryker att det är en situation utan motstycke i någon konflikt under hans tid som generalsekreterare.

Hamas har uppgett att över 13 300 personer, varav 5 600 barn, har dödats sedan den senaste konflikten bröt ut. Dessa siffror är dock svåra att bekräfta på grund av den rådande situationen i området.