Här är de X-kontona som dominerar diskussionen om GazaFlera konton på X dominerar nyhetsflödet om kriget mellan Israel och Hamas enligt amerikanska forskare. Konton som @visegrad24, @MarioNawfal, @sentdefender, @spectatorindex, @WarMonitors, @CollinRugg och @CensoredMen når en betydligt större publik än traditionella medier. De har olika bakgrunder och sprider olika typer av information, både med och utan källhänvisningar.

En av dessa konton är @visegrad24, som är en högerlutande polsk grupp och har en svensk-polsk medarbetare. Där finns även @MarioNawfal, som driver ”The roundtable show” och har anklagats för att inte ha betalat sina tidigare kollegor. Det finns även konton som fokuserar på konflikter och sprider information om bland annat explosioner.

Det finns även konton som är Israelkritiska, som @WarMonitors och @CensoredMen. Dessa konton har också fått uppmärksamhet för att ha uttryckt sig antisemitiskt och kritiserats för att sprida felaktig information.

Många av dessa konton verkar inte heller källhänvisa eller verifiera informationen de sprider. Det är viktigt att vara medveten om varifrån man får sin information och att vara kritisk till källorna.