Hårdare straff för sexbrott mot utsatta ungaån.Regeringens utredare vill utvidga bestämmelserna om våldtäkt mot barn och skärpa straffen för sexuella övergrepp mot unga under 18 år. Enligt jämställdhetsminister Paulina Brandberg är det ett oerhört allvarligt brott och om förslagen går igenom kommer det att leda till långa fängelsestraff.

Utredaren, Petra Lundh, föreslår att bestämmelserna om våldtäkt mot barn ska utvidgas för att inkludera fall där personer mellan 15 och 17 år inte kan skydda sin sexuella integritet på grund av till exempel psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk. Dessa fall är för närvarande ofta straffria enligt jämställdhetsministern.

Lundh föreslår även att brott som motiveras av hat mot kön ska leda till hårdare straff. För närvarande kan straffen skärpas för brott med hatmotiv mot exempelvis ras, hudfärg eller sexuell läggning och kön föreslås nu läggas till listan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025 och välkomnas av justitieminister Gunnar Strömmer. Han betonar att även allvarliga brott, såsom sexualbrott och våldsbrott mot kvinnor och barn, måste inkluderas i bekämpningen av grov organiserad brottslighet.

Förslagen ska nu gå ut på remiss och regeringen återkommer senare med ny lagstiftning.