Människa och hund rör sig över isen vid Hede i Avesta