Nikolaj återvänder till Moskva efter att ha undkommit mobiliseringen: ”Känner mig rädd ibland”


Emil Kamalov leder forskarlaget bakom projektet Outrush som fokuserar på den ryska migrationen till följd av kriget. Över 5 000 människor i 60 länder har intervjuats vid flera tillfällen i studien.

Kamalov kommenterar, ”Ungefär 15 procent av de som lämnade Ryssland efter den 24 februari 2022 har återvänt.”

En temporär återvändo

Majoriteten av de som lämnade Ryssland gjorde det under våren förra året, strax efter Rysslands invasion av Ukraina, eller under hösten efter delvis mobilisering utförd av Putin. Enligt analysplattformen Re:Russia, som drivs av ryska akademiker i exil, är detta den största migrantvågen från Ryssland sedan 90-talet.

Forskarna rapporterar att majoriteten av de återvändande gör det temporärt för att ta hand om olika praktiska ärenden. Ungefär 65 procent av de återvändande migranterna återvänder av dessa anledningar.

Kamalov förklarar, ”Några kom tillbaka för att sälja sin lägenhet, en annan för att utfärda en fullmakt och någon för att stänga sina bankkonton.”

Förtroende för frivilliga

De som valt att stanna i Ryssland utgör resterande andel av de återvändande. En av dem är 31-åriga Nikolaj från Moskva, som uttrycker, ”Visst känner jag rädsla ibland men det hjälper att veta att det pågår en reklamkampanj för att få frivilliga att gå med i armén och jag vet genom bekanta ute i regionerna att killar där går med för att få bra betalt.”

Nikolaj väljer att förbli anonym på grund av riskerna med att uttala sig kritiskt mot det pågående kriget.

Insikt om förhållandena

Outrush-forskarna bekräftar att många av de som flydde efter mobiliseringen tenderar att återvända efter att ha insett att Ryssland primärt mobiliserar folk från regionerna.

Kamalov kommenterar, ”Några har stött på diskriminering i det nya landet eller andra problem som att få jobb. Många återvänder för att insikten är att förhållandena inte var så dåliga som de trodde.”

Se videon ovan för att höra Nikolaj, som återvänt till Ryssland.