Svinpesten stoppar julgransförsäljning – ”Julen blir magrare i år”Lisa Nylinders granodling ligger fem kilometer in i smittzonen för den afrikanska svinpesten. Hon förväntas bara kunna sälja omkring 700 julgranar istället för de planerade 7 000 på grund av restriktionerna. Detta innebär att hon inte kommer att få någon lön i år. Trots att Jordbruksverket har gett henne dispens för att sköta om och sälja granarna som växer på åkermark, motsvarar det bara tio procent av hennes produktion. Hon hoppas att det kommer att finnas lösningar även för att kunna utnyttja resurserna på skogsmark och undgå att förlora framtida skördar. Lisa har även ansökt om ersättning för utebliven försäljning och har rätt till att ansöka om maxbeloppet för sin verksamhet om hon inte kan sköta om granarna till våren. Men hennes önskan är att kunna fortsätta sin verksamhet istället för att få ersättning. Enligt Jordbruksverkets hemsida finns det möjlighet att söka undantag från restriktionerna om det finns särskilda skäl.