Tillvägagångssätt till tre globala positiva trenderEnligt Ola Rosling, vd på Gapminder, går mycket av den globala utvecklingen åt rätt håll. Han listar tre viktiga framsteg:

1. Sjunkande barnadödlighet och stigande medellivslängd. Rosling betonar att fler föräldrar lämnar akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar med levande barn idag än tidigare, vilket är det mest betydelsefulla. Medellivslängden ökar eftersom det i princip inte finns någon dödsorsak som ökar globalt i andel.

2. Ökad klimatmedvetenhet. Rosling noterar att omkring 80-90 procent av människor i höginkomstländer är medvetna om klimatkrisens risker. Han anser att det är dags att fokusera på lösningarna istället för att uppmärksamma klimatförnekarna.

3. Minskad fattigdom. Rosling påpekar att världsfattigdomen har minskat från 70-80 procent för 200 år sedan till 9 procent idag. Han betonar att det är en otrolig förbättring och säger att det är ofattbart att inte fler människor skulle kunna ta sig ur fattigdomen när 91 procent redan har gjort det.