Undvik cancerframkallande miljögifter i din makeupEvighetskemikalien PFAS har nyligen förbjudits i skidvalla, men inte i skönhetsprodukter. Detta har väckt frågor och diskussion kring användningen av PFAS i kroppsnära produkter. PFAS, eller per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är kemikalier som finns i många vardagliga produkter, inklusive skidvalla och skönhetsprodukter. Dessa kemikalier har länge varit föremål för debatt på grund av dess potentiella skadliga hälsoeffekter.

Skidvalla som innehåller PFAS har nyligen förbjudits för att minska risken för miljöpåverkan, men många frågar sig varför samma restriktioner inte gäller för skönhetsprodukter som används direkt på huden. Det finns oro kring hur dessa kemikalier kan påverka människors hälsa, särskilt med tanke på att de kan absorberas genom huden. Eftersom PFAS är kända för att vara persistenta och kunna ackumuleras i kroppen, finns det en ökad oro för dess långsiktiga effekter.

Diskussionen kring användningen av PFAS i skönhetsprodukter fortsätter att växa, och många kräver att liknande restriktioner införs även inom denna kategori av produkter. Samtidigt pågår forskning för att bättre förstå de potentiella riskerna med PFAS och för att hitta säkrare alternativ för skönhetsprodukter. Det återstår att se om och när åtgärder kommer att vidtas för att reglera användningen av PFAS i kroppsnära produkter.