Åklagaren efter larmet om häktade barn: Vi kan och måste göra bättre än SisÅklagare Karin Hammar reagerar på att barns rättigheter inte uppfylls i häktet och menar att hela situationen är oroväckande. Antalet häktade barn har ökat, och trots att det finns en tidsgräns på tre månader för barnhäktning, tar utredningar av komplicerade brott ofta längre tid vilket leder till längre häktningstider. Åklagare Karin Hammar förklarar att alternativet Sis-hem inte betraktas som ett betryggande alternativ på grund av problem med övervakning och rymningar, vilket gör att häktning blir den enda möjligheten i många fall. Trots detta är det viktigt att se till att barnen får så bra förutsättningar som möjligt för att kunna fungera normalt efter att de blivit frisläppta. Färska siffror visar att antalet häktade barn har ökat kraftigt de senaste åren, och trots att många av dem är misstänkta för grova brott har de rättigheter som inte uppfylls.