Även med ökande popularitet – fåer erkänner att de använder AIAndel svenskar som uppger att de använder AI dagligen har minskat markant

Enligt en rapport från analysföretaget Insight intelligence har antalet svenskar som uppger att de använder artificiell intelligens (AI) dagligen minskat avsevärt under de senaste två åren. Medan ungefär en tredjedel av svenskarna uppgav att de använde AI dagligen 2021, har den siffran minskat till endast 12 procent år 2023. Enligt vd:n Lukas Berg så stämmer inte denna statistik överens med den globala trenden av ökad popularitet av AI-tjänster, som exempelvis Chat GPT.

Berg spekulerar kring anledningar till denna minskning och menar att många kanske inte är medvetna om att de använder AI, särskilt med tanke på de nya mer renodlade AI-verktygen som har blivit tillgängliga på senare tid. Även universitetslektorn Tobias Falk noterar att det har blivit nästan lite fult att använda AI i vissa branscher och att många kanske använder det som stöd men inte vill erkänna det.

Rapporten visar också på en tydlig klasskillnad i kunskap om AI, där högutbildade och höginkomsttagare anses ha en bättre förståelse för AI jämfört med övriga respondentgrupper. Detta väcker frågan om AI riskerar att bli en klassfråga i samhället.

Tobias Falk pekar även på att människors förhoppningar och tilltro till vad AI kan åstadkomma är för höga i förhållande till verkligheten. Han menar att AI har snabbat på många processer, men ännu inte revolutionerat något område på det sätt som många tror.

Rapporten visar också på att många svenskar oroar sig över AI:s påverkan på samhället och deras personliga liv, särskilt när det gäller digitalt utanförskap, förmågan att skilja på äkta och fejk samt hur AI används inom områden som vård och brottsbekämpning.

Sammanfattningsvis visar rapporten på en betydande minskning i användningen av AI bland svenskar, samt en ökad oro och skepticism kring teknologins påverkan på samhället. Rapporten har tagits fram av Insight intelligence i samarbete med flera andra organisationer och baseras på en enkätundersökning av 1 000 svenskar.