Dom väntar nu efter rättegång om 600 ton dumpat avfall


Det misstänks att männen har dumpat närmare 600 ton avfall olagligt, inklusive på en fastighet utanför Karlstad.

Lotta Gunnarsson, avdelningschef för miljö på Karlstads kommun, säger att man har hittat metaller, förhöjda halter bly, asbest, isolering, gips, kablar, kopparledare, kreosotimpregnerat trä, klorinnehållande plast, gummi och järn bland avfallet.

Sanering kostade 2,2 miljoner kronor

Karlstads kommun har sanerat marken till en kostnad av 2,2 miljoner kronor.

Brotten ska ha begåtts redan 2016 och åtal väcktes för två år sedan, men processen har dragit ut på tiden.

”Det blir ett sämre underlag”

Åklagaren i fallet, Roger Olsson, menar att den långa tiden gör det svårare att bevisa brottet eftersom vittnen kan glömma och ha svårt att redogöra vid en huvudförhandling.

Tidigare dömd för samma brott

En av de tilltalade är tidigare dömd för miljöbrott i samband med batteriskandalen, då mer än tusen ton batteriavfall hanterades olagligt. Två av de tre åtalade är även misstänkta för grovt penningtvättsbrott för att ha förfalskat fakturor.

Domen kommer att meddelas om två veckor.