EU: Möjligt nytt stöd för el under vintern


EU:s krisregler för att kompensera företag för höga energipriser på grund av Rysslands krig i Ukraina kommer att gälla även i vinter, enligt beslut från EU-kommissionen under måndagen. Reglerna blir förlängda till den 30 juni i år.

De aktuella reglerna ger EU-länderna möjlighet att täcka energikostnader där priserna ligger över nivåerna innan kriget, samt reglerar hur mycket stöd som kan ges till olika näringar. Beslutet har fattats med anledning av osäkerheten inför den kommande vinterns energikostnader.