Finns det ett år då Nato behöver vara redo för krig mot Ryssland?Ny tysk rapport varnar för rysslandshotet

En färsk tysk rapport identifierar specifika tidsramar då Nato måste vara redo för krig mot Ryssland. Forskarna bakom rapporten menar att Rysslands imperialistiska ambitioner utgör det största hotet mot Nato-länderna och att en kapprustning är nära förestående.

Rapporten, som publicerades av det ansedda forskningsinstitutet DGAP (Tyska rådet för utrikesrelationer), pekar på att Ryssland bara behöver sex till tio år efter avslutandet av konflikten i Ukraina för att återuppbygga sin krigsförmåga till en nivå där de kan hota Nato-länderna. Detta tidsfönster grundas på uppgifter från experter och underrättelsetjänster.

Författarna av rapporten betonar att Nato måste agera snabbt för att avskräcka Ryssland och att framför allt Tyskland måste genomgå en mental förändring för att möjliggöra en snabb upprustning av den tyska armén. De pekar också ut Estland, Lettland och Litauen som möjliga mål för en framtida rysk attack, baserat på Putins aggressiva ambitioner och hans vision om att återupprätta det forna Sovjetimperiet.

Rapporten konstaterar att det är avgörande att Nato färdigställer sin ompositionering och upprustning i tid, för att undvika att Ryssland underskattar Natos stridsförmåga och möjligen initierar en konflikt. Forskarna betonar att en snabb upprustning och avskräckning är nödvändig för att minska risken för ytterligare krig i Europa.

Slutligen understryker författarna att samhället måste genomgå en mental förändring för att möjliggöra en snabb upprustning, och att det är nödvändigt att agera i enlighet med rapportens rekommendationer för att undvika ett potentiellt hot från Ryssland.