Stenevi: Yttrandefriheten är kraftigt inskränkt under dessa omständigheterTidöpartierna vill utreda möjligheten att dra tillbaka uppehållstillstånd för brister i ”hederligt levnadssätt” vilket innefattar handlingar som i dag inte är brottsliga. Detta inkluderar bland annat yttranden som ses som hot mot den svenska demokratin eller myndigheters legitimitet.

Märta Stenevi (MP) uttrycker oro över de direktiv som öppnar upp för att människor på lösa grunder skulle kunna bli utvisade eller få sitt uppehållstillstånd återkallat enbart på grund av felaktiga uttalanden. Partierna vill nu se över möjligheten att ändra reglerna för uppehållstillstånd och vad som kan leda till att dessa dras tillbaka.