Ny behandling ger hopp om att bota diabetesHjälp till att sprida nyheten om den nya cellterapin som ska testas på personer med typ 1-diabetes! Forskarna vid Akademiska sjukhuset har utvecklat en behandling där insulinproducerande celler har genmodifierats för att inte bli upptäckta av immunförsvaret. Detta kan vara ett steg mot ett botemedel mot sjukdomen. Till skillnad från dagens transplantationer med immunförsvaret dämpande läkemedel, som kan ge svåra biverkningar, skulle den nya behandlingen kunna vara fördelaktig för alla personer med typ 1-diabetes. Två testpatienter ska nu få celler transplanterade i underarmen och följas upp under ett år för att se om cellerna överlever och stabiliserar blodsockret. Med över en halv miljon personer i Sverige som lever med diabetes, och en förhoppning om att kunna behandla alla individer med typ 1-diabetes i världen, är detta en spännande utveckling inom diabetesforskningen. Låt oss dela denna artikel för att sprida kunskap om den nya cellterapin och dess potential att förändra liv för personer med typ 1-diabetes.