Varför undviker makthavarna intervjuer med Uppdrag granskning?