Fokusera på radikala individer istället för moskéerom de muslimska trossamfundens roll i svensk radikalisering bedömer Säpo det som svårt att stänga ner moskéer enligt nuvarande lag. Man fokuserar istället på individerna och hur man kan reducera deras våldsbejakande extremistiska aktiviteter. Fokus ligger på att bekämpa radikal islamism genom att angripa predikanter, föreningar och skolor istället för att stänga ner moskéer.

Enligt terrorforskare Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan har myndigheterna vidtagit åtgärder som har minskat tillväxten av radikal islamism, bland annat genom att utvisa radikalislamistiska imamer och genom stängning av skolor efter samverkan med Säpo. Ranstorp anser att det inte är ett stort problem i dag att radikal islamism sprids genom moskéer.

Säpo har tidigare bedömt att det finns omkring 2 000 våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige, men talar inte längre om antal eftersom det inte anses ge en relevant bild av hotet. En rapport från Försvarshögskolan visar att salafismen, en fundamentalistisk inriktning inom islam, har vuxit sig starkare i Sverige och att det finns tiotusentals salafister i landet.

Det finns drygt 200 moskéer i Sverige, varav ett 10-tal är större, ändamålsenligt byggda moskéer framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därutöver finns ett större antal muslimska församlingslokaler, inklusive källar- och lägenhetsmoskéer. Endast två moskéer, Fittja och Växjö, har sökt tillstånd för böneutrop på fredagar enligt Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Länk till källa: TT.