Min trovärdighet är väldigt hög



Riksklimatminister vill kicka arslet!
Den svenska klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari (L) är fast besluten om att FN:s klimatmöte i Dubai ska fokusera på den akuta behovet av handling i kampen mot klimatförändringarna. Men samtidigt visar regeringens politik på hemmaplan på en ökning av koldioxidutsläppen.
På torsdag inleds det globala FN-mötet COP28 i Dubai i Förenade arabemiraten där ministrar och tjänstemän från runt 200 länder samlas för att försöka enas om ny klimatpolitik. Romina Pourmokhtari (L) hoppas att förhandlingarna kommer att fokusera på den brådska som krävs i arbetet mot klimatförändringarna. Inför mötet har flera rapporter visat att världens länder inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna, vilket kräver snabba åtgärder för att vända utsläppskurvorna.

Regeringens egen klimatpolitik leder dock till ökade utsläpp av koldioxid. Detta beror främst på att reduktionsplikten sänks vid årsskiftet för att försöka sänka bränslepriserna, vilket leder till minskad inblandning av biodrivmedel och ökad användning av fossila bränslen.

När det gäller att uppmana andra länder att minska sina utsläpp snabbt så hävdar Romina Pourmokhtari att hon har hög trovärdighet jämfört med andra EU-länder och andra delar av världen. Sverige och Portugal är de EU länder som har lägst utsläpp per capita och svensk exportindustri är ambitiös. På COP-möten är det framför allt frågor om svensk exportindustri, elektrifiering av transportsektorn, rena stål, Northvolt och svenskt klimatpolitiskt ramverk som diskuteras.

Ordföranden för mötet, Sultan Ahmed al-Jaber, som även är vd för Förenade arabemiratens största oljebolag, har även väckt kritik. Att mötet hålls i ett oljeproducerande land ses som problematiskt. Men Romina Pourmokhtari tror att det kan finnas en fördel i det tryck som kommer på ett land som Förenade arabemiraten.

FN:s klimattoppmöte COP28 pågår från 30 november till 12 december i Dubai i Förenade arabemiraten. Mötet syftar till att enas om ny klimatpolitik och ska även avsluta den första globala översynen av ländernas insatser och åtaganden i förhållande till Parisavtalets mål. Men trots detta har utsläppen fortsatt att öka och fönstret för att lyckas med att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader stängs snabbt.