Region Kronoberg stöder nu SydostlänkenEfter ett möte med Trafikverket den 17 november meddelade både Region Blekinge och Region Kronoberg att de drar sig ur satsningen på persontåg mellan Älmhult och Karlshamn på grund av de höga kostnaderna.

Men på onsdagsmorgonen träffades berörda kommuner, regioner och företag igen – och fick då ett nytt besked: Region Kronoberg vill inte riskera att det blir försenat och är beredda att utöka sin satsning från 25 till 115 miljoner. Detta beslut välkomnas av både majoriteten och oppositionen i Kronoberg.

Kostnaderna för persontågen väntas landa på omkring 400 miljoner enligt Trafikverket, jämfört med de ursprungliga beräkningarna på 250 miljoner. Region Blekinge och Region Kronoberg hade tidigare reserverat 50 respektive 25 miljoner, men nu ser det ut att krävas betydligt högre summor.

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i Kronoberg, menade att det var svårt att förhandla med Trafikverket om finansieringen, vilket var en av anledningarna till att Region Kronoberg inte längre ville vara med och betala.

Tidigare hade Trafikverket varnat för att även utbyggnaden av godstrafiken riskeras om investeringen i persontågen uteblir. Regionerna har även fått kritik av de berörda kommunerna, däribland Älmhult.

Efter en hätsk politisk debatt i Region Blekinge kom deras vändning – de är nu beredda att utöka sin satsning från 50 till 115 miljoner. Detta välkomnas av de berörda parterna.