SD:s påstående om att riva moskéer ingår i deras plan, enligt källorUppdaterad 18.00 | Publicerad 17.57

Sverigedemokraterna räknar med att få regeringen med på sin plan att strypa utländsk finansiering av moskéer. Partiet ser detta som det första steget mot att stänga ner moskéer som de anser sprider radikala budskap.

Enligt källor inom Sverigedemokraterna var Jimmie Åkessons uttalande om att riva moskéer noggrant planerat och är strategiskt viktigt för partiet. De förväntade reaktionerna från övriga partier ses snarare som positiva, då det ger SD möjlighet att markera sig. Enligt partiet finns det bred enighet i Tidöavtalet om vikten av att stänga muslimska skolor med kopplingar till extremism, och att stänga moskéer inte borde vara kontroversiellt.

En annan strategi bakom uttalandet tros vara att öka konflikten med Socialdemokraterna, då partiet anses behöva vinna över väljare från SD samtidigt som de inte vill skrämma bort islamistiska väljare. Tidpunkten för uttalandet anses också vara gynnsam med tanke på den pågående konflikten i Israel och Palestina.

Det förekommer även en oenighet mellan Moderaterna och Liberalerna angående SD:s utspel, där M har markerat hårt mot uttalandet medan vissa inom partiet inte delar denna upprördhet. En källa i Moderaterna menar att SD enbart agerar provocerande, och att Liberalernas landsbygdsfientlighet skadar Moderaterna och gynnar Sverigedemokraterna.

Enligt Tidöavtalet ska en utredning göras gällande förbud mot utländsk finansiering av trossamfund med kopplingar till islamism och extremism. Detta är ett led i att motverka radikalisering och extremister.

Läs mer