De mest eftersökta brottslingarna i SverigeInterpols lista över efterlysta brottslingar inkluderar för närvarande 6 862 personer, varav 14 är svenskar. Det är en oroande siffra som visar på behovet av internationellt samarbete för att bekämpa brottslighet på global nivå. Genom att vara medvetna om dessa efterlysta personer och arbeta tillsammans kan länder över hela världen förbättra säkerheten och stärka rättssystemen.