Förslag om strängare regler för privat tandvård


Kraven på privat tandvård föreslås bli hårdare. Arkivbild.


Ökade kontroller över privat tandvård och skärpta krav för att ta del av tandvårdsstödet föreslås av tandvårdsutredningen.

Syftet är att komma åt bidragsbrott men också allvarliga brister i vårdens kvalitet, skriver företrädare för utredningen på DN Debatt.

På måndag överlämnar utredningen förslag till regeringen på ett omfattande åtgärdspaket. Bland annat föreslås att privat tandvård måste söka tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). ”Detta höjer tröskeln in till marknaden och förbättrar Ivos möjligheter att bedriva en effektiv tillsyn”, skriver utredarna.

Vidare föreslår utredarna att kraven för att få del av det statliga tandvårdsstödet skärps. Försäkringskassan ska kunna neka anslutning, stänga av olämpliga vårdgivare eller hålla inne med betalning av stödet.

Möjligheterna att kontrollera vem som utfört vården ska också utökas. I dagsläget händer det att tandläkar- och tandhygienistlegitimationer ”lånas ut”, vilket är allvarligt ur patientsäkerhetssynpunkt, anser utredarna.